JADUAL WAKTU GURU


PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH MENGIKUT KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

Peruntukan Masa Minimum yang perlu dipatuhi :-

1.       Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya 4 jam sehari ( termasuk waktu rehat ) iaitu 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak berumur 5+.

2.    Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga setangah jam sehari ( termasuk waktu rehat ) iaitu sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanak-kanak berumur 4+.

3.       Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa pengajaran sekurang-kurangnya 10 jam ( 600 minit ) seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.

4.       Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa pengajaran sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.

5.       Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa pengajaran sekurang-kurangnya 10 jam ( 600 minit ) seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.

6.       Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa pengajaran sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.

7.       Jika di dalam sesuatau tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang beragama Islam, maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah, sekurang-kurangnya dua jam seminggu.

8.       Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan menganut agama Islam, maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Moral sekurang-kurangnya dua jam seminggu.


PERUNTUKAN MASA BAGI PRASEKOLAHMODUL

% PERUNTUKAN MASATERAS ASAS

BAHASA
BM

Fleksibel
( Awal Tahun : 35 % )
( Akhir Tahun : 25 % )
BI
BC / BT
MATEMATIK
AKTIVITI LUAR
PENDIDIKAN ISLAM / MORAL


BERTEMA


MODUL BERSEPADU

Fleksibel
( Awal Tahun : 35 % )
( Akhir Tahun : 45 % )
AKTIVITI RUTIN DAN PERBUALAN PAGI
( Baca Doa, Makan, refleksi )PERUNTUKAN MASA SEMINGGU : SK (AWAL TAHUN )
  
BIL.
PENGISIAN P&P
PERUNTUKAN MASA
%
AKTIVITI RUTIN
1.
Rutin Pagi
50 minit
( BM : 3 hari x 10 min )
( BI : 2 hari x 10 min )


30%
2.
Perbualan Pagi
100 minit
( BM : 3 hari x 20 min )
( BI : 2 hari x 20 min )
3.
Rehat
150 minit
( BM : 3 hari x 30 min )
( BI : 2 hari x 30 min )
4.
Refleksi sebelum balik
50 minit
( BM : 3 hari x 10 min )
( BI : 2 hari x 10 min )
JUMLAH
350 minit
MODUL ASAS
5.
Bahasa Malaysia
90 minit

35%
6.
Bahasa Inggeris
90 minit
7.
Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
120 minit
8.
Aktiviti Luar
80 minit
( BM : 40 min )
( BI : 40 min )
9.
Matematik
40 minit
( BM : 40 min )
JUMLAH
420 minit
MODUL BERTEMA
10.
Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa, pendidikan moral dan matematik.
430 minit
( BM : 100 minit )
( BI : 330 minit )

35%
JUMLAH MINIT SEMINGGU
1200
100%


PERUNTUKAN MASA SEMINGGU : SK (AKHIR TAHUN )

BIL.
PENGISIAN P&P
PERUNTUKAN MASA
%
AKTIVITI RUTIN
1.
Rutin Pagi
50 minit
( BM : 3 hari x 10 min )
( BI : 2 hari x 10 min )


30%
2.
Perbualan Pagi
100 minit
( BM : 3 hari x 20 min )
( BI : 2 hari x 20 min )
3.
Rehat
150 minit
( BM : 3 hari x 30 min )
( BI : 2 hari x 30 min )
4.
Refleksi sebelum balik
50 minit
( BM : 3 hari x 10 min )
( BI : 2 hari x 10 min )
JUMLAH
350 minit
MODUL ASAS
5.
Bahasa Malaysia
40 minit

26%
6.
Bahasa Inggeris
40 minit
7.
Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
120 minit
8.
Aktiviti Luar
80 minit
( BM : 40 min )
( BI : 40 min )
9.
Matematik
40 minit
( BM : 40 min )
JUMLAH
320 minit
MODUL BERTEMA
10.
Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa, pendidikan moral dan matematik.
530 minit
( BM : 150 min )
( BI : 380 min )

44%
JUMLAH MINIT SEMINGGU
1200
100%


PERUNTUKAN MASA SEMINGGU ( AWAL TAHUN  DAN AKHIR TAHUN )

BIL.
BAHASA INSTRUKSIONAL
PERUNTUKAN MASA MINIMUM SEMINGGU UNTUK KELAS PRASEKOLAH YANG BAHASA PENGANTARNYA :
( MINIT )
BAHASA MALAYSIA
BAHASA PENGANTAR LAIN
1.
Bahasa Malaysia
600
400
2.
Bahasa Inggeris
600
400
3.
Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa Inggeris
-
400
JUMLAH
1200
1200


PERUNTUKAN MASA SEMINGGU : SK ( AWAL TAHUN )

BIL.
MODUL
PERUNTUKAN MASA SEMINGGU
DIJALANKAN DALAM
BAHASA MALAYSIA
DIJALANKAN DALAM
BAHASA INGGERIS
1.
Rutin Pagi
30 min
20 min
2.
Perbualan Pagi
60 min
40 min
3.
Rehat
90 min
60 min
4.
Refleksi sebelum balik
30 min
20 min
5.
Modul Teras Asas
90 min
90 min
6.
Modul Bertema
100 min
330 min
7.
Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
120 min
-
8.
Aktiviti Luar
40 min
40 min
9.
Matematik
40 min
-

JUMLAH MINIT SEMINGGU

600 min

600 min


PERUNTUKAN MASA SEMINGGU : SK ( AKHIR TAHUN )
  
BIL.
MODUL
PERUNTUKAN MASA SEMINGGU
DIJALANKAN DALAM
BAHASA MALAYSIA
DIJALANKAN DALAM
BAHASA INGGERIS
1.
Rutin Pagi
30 min
20 min
2.
Perbualan Pagi
60 min
40 min
3.
Rehat
90 min
60 min
4.
Refleksi sebelum balik
30 min
20 min
5.
Modul Teras Asas
40 min
40 min
6.
Modul Bertema
150 min
380 min
7.
Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
120 min
-
8.
Aktiviti Luar
40 min
40 min
9.
Matematik
40 min
-

JUMLAH MINIT SEMINGGU

600 min

600 min